Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid DL Housing Services

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch

+31 (0) 6 - 18137943E-mail

info@dlhousingservices.nlPost

Rembrandtlaan 14, 2102 BR HeemstedeGebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert.


Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

naam

bedrijfsgegevens

cv

e-mailadres

functie

geboortedatum

gebruikersnaam

geslacht

IBAN


Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier

inloggegevens

interesses

leeftijd

lidnummer

motivatiebrief

naam

NAW-gegevens

opleidingsniveau

profielnaam

schermnaam

technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

telefoonnummer


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

Om uw opdracht te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.

Om uw sollicitatie te verwerken.

Om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken.

Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij woningaanbieders of woningzoekenden en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.

Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website

Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering).

Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Om onze websites te verbeteren.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om post bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw afname van onze producten of diensten) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op de website van DL Housing Services.

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de website te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Telefonisch

+31 (0) 6 - 18137943E-mail

info@dlhousingservices.nlPost

Rembrandtlaan 14, 2102 BR Heemstede
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, uzelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie-ID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.


Wijziging van Privacy Statement

DL Housing Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.